Kategorie

Śledź nas na Facebooku

Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.sternet.pl prowadzony jest przez STERNET sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Chemicznej 110, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111812, NIP 679-26-58-591, REGON 357236565, kapitał zakładowy w pełni opłacony 102 000 PLN e-mail [email protected], nr telefonu 014 633 09 90.

Postanowienia ogólne

Klientami sklepu www.sklep.sternet.pl mogą być jedynie firmy posiadające osobowość prawną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające numer REGON i będące płatnikami VAT.
Osoby fizyczne mogą dokonać zakupu na zasadach ogólnych.
Informacje o oddziałach firmy pod adresem www.sternet.pl

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.sklep.sternet.pl, są przetwarzane przez STERNET sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Chemicznej 110.
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

- Realizacji umowy
- Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.sternet.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania . Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.sternet.pl, kierowane przez STERNET sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.sternet.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) w wartości Netto.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.sternet.pl są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.sternet.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Sklep www.sklep.sternet.pl prowadzi również sprzedaż hurtową.

Dostawa i koszty wysyłki

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.sternet.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Informacja o kosztach dostawy towarów:

Waga przesyłki w kg od do:Opłata w PLN brutto
0 - 31 13
31,001 - 40 32
40,001 - 60 42
60,001 - 80 52
80,001 - 100 62
100,001 - 150 67
150,001 - 200 72
200,001 - 250 77
1250,001 - 1500 185
250,001 - 300 82
300,001- 450 87
450,001 - 700 92
700,001 - 900 102
900,001 - 1250 177

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

Przelew na rachunek bankowy STERNET sp. z o.o.

STERNET sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez STERNET sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Procedura reklamacji

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. STERNET sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.

Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii faktury zakupu.

Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
Klient wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy STERNET sp. z o.o.

Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
STERNET sp. z o.o.
ul. Chemiczna 110
33-101 Tarnów

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.sternet.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.